November, 2018


Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


Calendar Event

Click on calendar date to view event details here.Events

Damodara - Krishna - Ashtami

Thursday, November 1, 2018

Bahulashtami. Appearance of Sri Radha-kunda. Bathing festival at Sri Radhakunda.

Damodara - Krishna - Navami

Friday, November 2, 2018

Appearance of Srila Virachandra Prabhu and Tridandi Swami Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj. Disappearance of Sripad Sakhicharan Das Babaji Maharaj.

Damodara - Krishna - Dashami

Saturday, November 3, 2018

Kartik Maas Vrat

Damodara - Krishna - Dwadashi

Sunday, November 4, 2018

Fasting for Sri Rama Ekadashi.

Damodara - Krishna - Trayodashi

Monday, November 5, 2018

Paran by 9:30 am.

Damodara - Krishna - Chaturdashi

Tuesday, November 6, 2018

Offering of 14 lamps in Vishnu Temple.

Damodara - Amavasya

Wednesday, November 7, 2018

Dipavali. Offering of lamps in Vishnu Temple.

Damodara - Shukla - Pratipad

Thursday, November 8, 2018

Sri Govardhan-puja. Annakut Mahotsava. Go-puja and Go-krida. Appearance of Srila Rasikananda Prabhu. Bali daityaraj puja.

Damodara - Shukla - Dwitiya

Friday, November 9, 2018

Disappearance of Srila Vasu Ghosh Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarvasva Giri Maharaj. Bhratri-Dwitiya (Bhai Dhuj).

Damodara - Shukla - Tritiya

Saturday, November 10, 2018

Kartik Maas Vrata

Damodara - Shukla - Chaturthi

Sunday, November 11, 2018

Disappearance of Śrīmad Bhaktivedānta Swāmī Mahārāja

Damodara - Shukla - Panchami

Monday, November 12, 2018

Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirup Siddhanti Maharaj.

Damodara - Shukla - Sasthi

Tuesday, November 13, 2018

Kartik Maas Vrat

Damodara - Shukla - Saptami

Wednesday, November 14, 2018

Kartik Maas Vrat

Damodara - Shukla - Ashtami

Thursday, November 15, 2018

Disappearance of Srila Gadadhar Das Goswami, Srila Dhananjay Pandit and Srila Srinivas Acharya Prabhus. Sri Gopashtami and Goshashtami. Go-puja and Go-gras-dan.

Damodara - Shukla - Navami

Friday, November 16, 2018

Kartik Maas Vrat

Damodara - Shukla - Navami

Saturday, November 17, 2018

Kartik Maas Vrat

Damodara - Shukla - Dashami

Sunday, November 18, 2018

Kartik Maas Vrat

Damodara - Shukla - Ekadashi

Monday, November 19, 2018

Fasting for Sri Utthana Ekadashi. Disappearance of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramhamsa Srila Gaur Kishor Das Babaji Maharaj. 114th Annual Appearance of Om Vishnupad 108 Sri Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, Founder Acharya of Sree Chaitanya Gaudiya Math (Regd.). Sri Bhishma-Panchaka. End of Chaturmasya Vrata and Kartik Vrata (if begun from Ekadashi).

Damodara - Shukla - Dwadashi

Tuesday, November 20, 2018

Paran by 9:35am. Sri Hari Utthan. Festival on the occasion of disappearance of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramhamsa Srila Gaur Kishor Das Babaji Maharaj and 114th annual appearance of Om Vishnupad 108 Sri Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj.

Damodara - Shukla - Chaturdashi

Thursday, November 22, 2018

Disappearance of Srila Bhugarbha Goswami and Srila Kashishwar Pandit. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Pramode Puri Goswami Maharaj.

Dāmodara Māsa - Purnima

Friday, November 23, 2018

Rasayatra of Sri Krishna. Disappearance of Srila Sundarananda Thakur. Appearance of Srila Nimbarka Acharya. End of Chaturmasya and Kartik vrata (if begun from the Purnima).

Keshava - Krishna - Panchami

Tuesday, November 27, 2018

Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vikash Hrishikesh Maharaj.